Liên hệ

Nếu bạn đang tìm hiểu về các hình thức kiếm tiền online tại nhà(MMO) và đang hành động với nó. Nhưng bạn gặp khó khăn về định hướng hoặc kế hoạch cụ thể mà không biết tìm ai để nhận được tư vấn….

Tất cả những gì bạn thắc mắc về MMO, hãy đề cập tới nó khi bạn liên hệ với tôi để nhận được sự hỗ trợ.

Tuy khả năng của bản thân không hoàn hảo và không thuộc TOP PRO trong cộng đồng MMO. Nhưng tôi là người bước đi từ xuất phát điểm giống bạn. Tôi hiểu những khó khăn của bạn khi mới tiếp cận tới MMO, mọi thứ không biết bắt đầu từ đâu và bạn đang mất định hướng và niềm tin…

Thông tin liên hệ

1. Email: Baluc0983689910@gmail.com

2. Facebook: Liên hệ qua Fanpage

3. Facebook: Liên hệ qua FB cá nhân